CÙNG CHỜ ĐÓN SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÁC KHÓA HỌC AP TRONG NĂM HỌC MỚI 2023-2024

Trường Quốc tế SNA Marianapolis xin vui mừng thông báo rằng nhà trường đã nhận được sự chấp thuận từ Tổ chức giáo dục College Board trong việc giảng dạy cho các em học sinh trung học phổ thông các khóa học nâng cao AP (Advanced Placement). 

Các trường đại học tại Mỹ đều xem chương trình học của lớp học AP tương đồng với chương trình học dành cho sinh viên năm thứ nhất. Hay có thể hiểu theo một cách khác đó chính là học sinh trường SNA Marianapolis sau khi đạt tín chỉ của lớp học AP môn học nào thì có thể bỏ qua môn học đó trong năm học đầu tiên ở trường đại học.  

 

Thầy JOSEPH CLOUTIER (JOE) 

Hiệu phó chuyên trách khối Trung học  

Thông báo mới nhất