Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy

Chủ tịch hội đồng trường quốc tế SNA Marianapolis - Biên Hòa Campus

Cô Nguyễn Thị Thu Thủy với hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động xuất sắc ở các vị trí lãnh đạo điều hành trong lĩnh vực giáo dục của các tổ chức giáo dục nổi tiếng.

Tại Trường Quốc tế SNA Marianapolis, cô Thủy đảm nhận trọng trách với cương vị là Chủ tịch Hội đồng trường cùng với những kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế trước đây, cô Thủy luôn đưa ra môt tầm nhìn chiến lược rõ ràng và luôn mong muốn định hướng đưa trường Quốc tế SNA Marianapolis vươn lên thành trường quốc tế hàng đầu, có uy tín, có vị thế vững vàng tại Việt Nam.

Đây cũng chính là nền tảng thúc đẩy khát vọng đào tạo các công dân toàn cầu, xây dựng chương trình dạy học sáng tạo theo tiêu chuẩn của các tổ chức giáo dục quốc tế uy tín, lấy học sinh làm trung tâm để truyền cảm hứng giúp học sinh thành công. Bên cạnh đó nhà trường luôn tìm cách hiện thực hóa tiềm năng của mỗi người học, trong đó chú trọng bồi dưỡng cả về trí tuệ và khơi dậy nhân cách tốt đẹp của mỗi cá nhân để tạo ra sự khác biệt tích cực cho thế giới.

Cô Thủy cũng là một nhà lãnh đạo đầy sáng tạo, có tầm nhìn rõ ràng, có trách nhiệm trong công việc và là người dẫn dắt, truyền cảm hứng cho tập thể giáo viên, nhân viên cùng cộng đồng học sinh SNA.

“Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it today ” – Malcolm X