Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy

Chủ tịch hội đồng trường quốc tế SNA Marianapolis - Biên Hòa Campus

Cô Nguyễn Thị Thu Thủy với hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động xuất sắc ở các vị trí lãnh đạo điều hành trong lĩnh vực giáo dục của các tổ chức giáo dục nổi tiếng.

Tại Trường Quốc tế SNA Marianapolis, cô Thủy đảm nhận trọng trách với cương vị là Chủ tịch Hội đồng trường cùng với những kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế trước đây, cô Thủy luôn đưa ra môt tầm nhìn chiến lược rõ ràng và luôn mong muốn định hướng đưa trường Quốc tế SNA Marianapolis vươn lên thành trường quốc tế hàng đầu, có uy tín, có vị thế vững vàng tại Việt Nam.

Đây cũng chính là nền tảng thúc đẩy khát vọng đào tạo các công dân toàn cầu, xây dựng chương trình dạy học sáng tạo theo tiêu chuẩn của các tổ chức giáo dục quốc tế uy tín, lấy học sinh làm trung tâm để truyền cảm hứng giúp học sinh thành công. Bên cạnh đó nhà trường luôn tìm cách hiện thực hóa tiềm năng của mỗi người học, trong đó chú trọng bồi dưỡng cả về trí tuệ và khơi dậy nhân cách tốt đẹp của mỗi cá nhân để tạo ra sự khác biệt tích cực cho thế giới.

Cô Thủy cũng là một nhà lãnh đạo đầy sáng tạo, có tầm nhìn rõ ràng, có trách nhiệm trong công việc và là người dẫn dắt, truyền cảm hứng cho tập thể giáo viên, nhân viên cùng cộng đồng học sinh SNA.

“Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it today ” – Malcolm X

Thầy Joe Hanrahan, (Thạc sỹ Khoa học xã hội, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh)

Thành viên Hội đồng Trường Quốc tế SNA Marianapolis
Chủ tịch hội đồng các trường Marianapolis

Với cương vị là thành viên của Hội đồng Trường Quốc tế SNA Marianapolis và cũng là Chủ tịch trường Marianapolis (Mỹ), thầy Joe Hanrahan sẽ hỗ trợ công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cho cả 2 trường: Trường Dự bị Đại Học Marianapolis (MPrep) tọa lạc tại thành phố Thompson, bang Connecticut, Mỹ và trường Quốc tế SNA Marianapolis nằm ở thành phố Biên Hòa, Việt Nam, và các chương trình học trực tuyến trực thuộc MPrep. Thầy cũng là người đứng đầu Ủy ban quản lý Chiến dịch Một Trăm Năm với sứ mệnh kỷ niệm một trăm năm thành lập trường Marianapolis (Mprep) ở Mỹ vào năm 2026.

Thầy Joe Hanrahan may mắn giữ chức Hiệu trưởng của trường MPrep trong suốt mười hai năm và luôn lấy làm tự hào về sứ mệnh lớn lao, ý thức cộng đồng và cách tiếp cận giáo dục đầy sáng tạo của nhà trường. Thầy thường xuyên chia sẻ văn hóa cộng đồng Hiệp sĩ Vàng đến với các gia đình, giáo viên và nhân viên của trường Quốc tế SNA Marianapolis. Đồng thời, thầy mong muốn & luôn hướng đến việc xây dựng một cộng đồng Hiệp Sĩ Vàng thứ hai ngay tại thành phố Biên Hòa, Việt Nam.

Thông qua việc hợp tác thành lập Trường Quốc tế SNA Marianapolis, thầy Hanrahan mong muốn thiết lập những nền tảng vững chắc nhằm hỗ trợ sứ mệnh đưa chương trình Giáo Dục Dự Bị Đại Học Quốc Tế vươn ra khắp thế giới. Bên cạnh đó, thầy Joe Hanrahan và vợ của mình, bà Jane Hanrahan, có bốn người con, tất cả đều đã tốt nghiệp trường Dự bị Đại Học Marianapolis (MPrep) vào các năm 2013, 2014, 2015 và 2020.