Lịch sử hình thành và phát triển của trường SNA Marianapolis

Trường Quốc tế SNA Marianapolis – Biên Hòa campus tự hào là ngôi trường quốc tế hoàn toàn đầu tiên ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và là ngôi trường thứ hai thuộc Hệ thống trường Quốc tế SNA của  tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG). Trường đã đi vào hoạt động từ năm 2021 và hiện đang có hơn 500 học sinh đang theo học. 

Sự thành lập của trường Quốc tế SNA Marianapolis – Biên Hòa campus chính là sứ mệnh kết nối những giá trị tinh hoa hàng đầu của hệ sinh thái giáo dục SNA qua 18 năm hình thành và phát triển, tạo điều kiện cho các em học sinh tại thành phố Biên Hòa có một môi trường học tập đầy trải nghiệm và sáng tạo. 

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TUYỂN SINH
Độ tuổi:

    ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TUYỂN SINH