Sứ mệnh

Trường Quốc Tế SNA Marianapolis mong muốn giáo dục học sinh truyền thống xuất sắc trong học tập. Nhà trường cam kết hướng tới niềm tin tích cực vào tính nhân bản và nỗ lực xây dựng các thế hệ học sinh có lòng nhân hậu, sự bác ái và tinh thần liêm chính.

Tầm nhìn

Trường Quốc tế SNA Marianapolis là ngôi trường quốc tế hàng đầu tại Biên Hoà cũng như cộng đồng giáo dục quốc tế, nơi cam kết khám phá và áp dụng những phương pháp giáo dục đổi mới tiên tiến nhất mà vẫn giữ vững giá trị truyền thống trong các định hướng phát triển nhân cách học sinh.

Giá trị cốt lõi

Cộng đồng Hiệp sĩ Vàng được kỳ vọng hiểu rõ, trau dồi và vận dụng 10 giá trị cốt lõi hay còn gọi là Những am hiểu và Sự kỳ vọng bền bỉ sau đây:

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TUYỂN SINH
Độ tuổi:

    ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TUYỂN SINH