Trường quốc tế SNA Marianapolis cung cấp đa dạng các câu lạc bộ và hoạt động từ ca hát acapella đến lập trình máy tính, đến xuất bản tạp chí văn học và nghệ thuật, và nhiều hơn nữa. Học sinh khi phối hợp với một giáo viên bộ môn của nhà trường có thể thành lập một câu lạc bộ nếu như các câu lạc bộ hiện tại ở trường không có hoạt động mà các em yêu thích. Bên cạnh đó, các chương trình ngoại khóa là một công cụ quan trọng trong trải nghiệm giáo dục tại trường quốc tế SNA Marianapolis.


Các câu lạc bộ và tổ chức tại trường quốc tế Marinapolis Hoa Kỳ sẽ được mở rộng tại trường quốc tế SNA Marianapolis bao gồm:

 • Acapella Club (Câu Lạc Bộ hát Acapella)
 • Ambassador Club ( Câu Lạc Bộ Đại sứ)
 • American Sign Language Club (Câu Lạc Bộ Ngôn ngữ học của Hoa Kỳ)
 • Business & Entrepreneurship Club (Câu Lạc Bộ Kinh Doanh và Khởi Nghiệp)
 • Calliope (Câu Lạc Bộ Hùng Biện)
 • Comic/ Illustration Club (Câu Lạc Bộ Truyện tranh/ Minh họa)
 • Community Service Club (Câu Lạc Bộ Dịch Vụ cộng đồng)
 • Disaster Relief Club (Câu Lạc Bộ Cứu trợ thiên tai)
 • Film Club (Câu Lạc Bộ phim ảnh)
 • The Green Knights (Câu Lạc Bộ Hiệp sĩ xanh)
 • Knitting/ Crocheting Club (Câu lạc Bộ Đan/ Móc)
 • Marianapolis Family Network ( Câu lạc Bộ Mạng lưới gia đình)
 • Math & Science Lab (Câu lạc Bộ Toán và Khoa học)
 • Math Team (Câu lạc bộ Toán)
 • Model United Nations (Mô hình Liên Hiệp Quốc)
 • Mountain Biking Club (Câu lạc Bộ đạp xe leo núi)
 • National Honor Society (Câu lạc bộ Công tác xã hội quốc gia)
 • NOSB Team (Nhóm NOSB)
 • Politics & Pastry Club (Câu lạc Bộ Chính trị & Làm bánh)
 • Schola Choir (Dàn hợp xướng Schola)
 • Sociedad Honoraria Hispanica (Câu lạc Bộ tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ đào nha)
 • Tech Innovation Club (Câu lạc bộ sáng tạo công nghệ)
 • Writing Center (Câu lạc bộ soạn thảo văn bản)