Chương trình Tiếng Anh Tăng cường (EAL) chú trọng phát triển kỹ năng tiếng Anh của học sinh, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, và phân tích trong các môn học như Toán, Khoa học & tự nhiên, và Lịch sử.

Giáo viên sẽ tương tác với học sinh thông qua các hoạt động học tập trực quan trên lớp, giúp các em dễ dàng làm quen với việc sử dụng tiếng Anh thông qua các công cụ như học tập như: hệ thống từ vựng và bảng tổng hợp kiến thức.

Các chủ đề giảng dạy và tiêu chí cụ thể cho chương trình Tiếng Anh Tăng Cường (EAL), bao gồm:

  • Vốn từ vựng – Tăng khả năng sử dụng vốn từ thông dụng lẫn các thuật ngữ chuyên môn
  • Các hoạt động học tập trực quan
  • Khả năng áp dụng tiếng Anh vào học tập và đời sống: đánh giá qua cách học sinh áp dụng tiếng Anh để diễn đạt bản thân và cuộc sống xung quanh (gia đình, bạn bè, sở thích)
  • Cải thiện tiếng Anh thông qua hoạt động nhóm: thường xuyên sử dụng và áp dụng tiếng Anh là phương pháp tiến bộ nhanh nhất. Học nhóm sẽ hỗ trợ các em luyện tập tiếng Anh, cũng như tập trung phát triển giá trị cốt lõi và thói quen tư duy.
  • Ứng dụng trò chơi vào lớp học
  • Mở rộng vốn từ vựng dựa trên nhu cầu và ngữ cảnh thực tế