Chương trình dành cho các em học sinh tiểu học sẽ tập trung phát triển tư duy suy luận và xây dựng kho tàng tri thức cá nhân. Chương trình giảng dạy kết hợp với những nghiên cứu giáo dục mới nhất để đảm bảo rằng học sinh tham gia tích cực cũng như được thử thách trong quá trình học tập.

Giáo dục tại trường SNA Marianapolis – Biên Hòa Campus là giáo dục năng động, tiên tiến và thiết thực. Chúng tôi tin rằng học sinh học tập và phát triển tốt nhất khi có cơ hội để theo đuổi đam mê và phát triển những sở thích truyền thống lẫn hiện đại.

Khối Trung học phổ thông bao gồm từ Lớp 9 đến Lớp 12. Yêu cầu tốt nghiệp trung học dựa trên số tín chỉ đạt được. Mỗi khóa học kéo dài một năm được tính là 1 tín chỉ. Học sinh phải có ít nhất 25 tín chỉ để tốt nghiệp. Các em sẽ học kết hợp giữa các môn học bắt buộc và các môn học tự chọn.