Chương trình dành cho các em học sinh tiểu học sẽ tập trung phát triển tư duy suy luận và xây dựng kho tàng tri thức cá nhân. Chương trình giảng dạy kết hợp với những nghiên cứu giáo dục mới nhất để đảm bảo rằng học sinh tham gia tích cực cũng như được thử thách trong quá trình học tập.

Giáo dục tại trường SNA Marianapolis – Biên Hòa Campus là giáo dục năng động, tiên tiến và thiết thực. Chúng tôi tin rằng học sinh học tập và phát triển tốt nhất khi có cơ hội để theo đuổi đam mê và phát triển những sở thích truyền thống lẫn hiện đại.

Chương trình trung học của trường SNA Marianapolis được thiết kế để kích thích tư duy phản biện và truyền đạt kiến thức bộ môn, các bộ kỹ năng thiết yếu, và trên hết là một tư duy toàn cầu ở học sinh. Bên cạnh đó, học sinh cũng được tiếp cận các chương trình học đặc biệt của nhà trường như Tinh hoa hội tụ, Tuần lễ trải nghiệm,… nhằm khám phá những lĩnh vực yêu thích và những định hướng tiềm năng cho đại học và cuộc sống tương lai sau này.