TRƯỜNG CỦA NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI

Sự ra đời của Trường quốc tế SNA Marianapolis đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng và trường dự bị Đại Học Marianapolis, một trường trung học hàng đầu tại Hoa Kỳ.

Sứ mạng của NHG là kết nối những giá trị tinh hoa nhất của hệ sinh thái giáo dục SNA qua 15 năm hình thành và phát triển, tạo điều kiện cho các em học sinh tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai được học tập, trải nghiệm và phát triển bản thân một cách trọn vẹn nhất.

0

top trường quốc tế tại đồng nai

0

HỌC SINH THEO HỌC

0

Phân hiệu trường Marianapolis Mỹ

0

sức chứa học sinh

0 m2

diện tích

TRƯỜNG QUỐC TẾ SNA MARIANAPOLIS

BIÊN HÒA CAMPUS

Kiểm định

video của SNA Marianapolis

Chơi Video

On The Spot Audition Entries #shorts

SNA Marianapolis International School

IT’S SUMMERTIME AT SNA MARIANAPOLIS

SNA Marianapolis International School

📢 BINH DUONG EDITION EVENT: SNA MARIANAPOLIS WELCOMES YOU!

SNA Marianapolis International School

THÔNG TIN SỰ KIỆN

CHUYÊN MỤC BÁO CHÍ

HỆ THỐNG THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN NGUYỄN HOÀNG

0

Leading International school in Dong Nai province

0

CURRENT ENROLLMENT

0

Second branch of Marianapolis Preparatory School, USA

0

SCHOOL CAPACITY

0 m2

AREA

THE SCHOOL FOR FUTURE LEADERS

With the foundation of SNA Marianapolis International School, a significant milestone has been marked in the collaboration between Marianapolis Preparatory School, a prestigious high school in the United States, and Nguyen Hoang Education Group.

The mission of NHG is to connect the most fundamental values of the SNA education ecosystem’s over 15 years of establishment and development, in order to offer the best environment which allows students in Bien Hoa city, Dong Nai province to learn, experience, and comprehensively developed.

PRESS RELEASE