THÔNG BÁO NGHỈ XUÂN 2023

Kính gửi Quý Phụ huynh,   Nhà trường xin thông báo rằng học sinh sẽ chính thức bắt đầu kì nghỉ Xuân từ 12:30 chiều thứ Sáu, ngày 17 tháng 3, và sẽ đi học lại bình thường vào ngày thứ Hai, ngày 27 tháng 3. Bên cạnh đó, Bản Báo cáo kết quả học […]