CUỘC THI ẢNH | PHỤ NỮ TRONG GIÁO DỤC 

Nhằm hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” được phát động bởi Sở Giáo Dục & Đào Tạo UBND Tỉnh Đồng Nai theo văn bản số 474/SGDĐT-VP, nhà trường xin trân trọng thông báo Cuộc thi ảnh với chủ đề “Phụ nữ trong Giáo dục” nhằm tôn vinh và chào mừng ngày Quốc tế […]