Nhà Giáo Quốc Tế | Cô Joanne Gökçedağ và Lớp Dự án Khoa học 

Cô Joanne Gökçedağ là một nhà giáo giàu kinh nghiệm với gần 30 năm giảng dạy tại nhiều quốc gia trên thế giới như Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Anh Quốc và cả Việt Nam. Trong chặng đường sự nghiệp của mình, cô đã từng là giảng viên đào tạo cho Nhà xuất bản Đại học […]