GOLDEN KNIGHT’S GOT TALENT SHOW 2023

Nhà trường xin trân trọng thông báo cuộc thi “Got Talent Show 2023” chính thức được khởi động để tìm kiếm và phát hiện những tài năng tuyệt vời trong Cộng đồng Hiệp Sỹ Vàng. Đối với các em học sinh, đây chính là một cơ hội tuyệt vời để tỏa sáng và thể hiện […]