Nhà Giáo Quốc Tế | Thầy Emil Waldhauser

Việt Nam là quốc gia thứ 6 mà thầy Emil Waldhauser lựa chọn đặt chân và tạo dấu ấn mới trong sự nghiệp giảng dạy của mình sau 20 năm sinh sống và làm việc tại các quốc gia như Cộng hòa Séc, các Tiểu Vương quốc Ả Rập, Hàn Quốc, Băng-la-đét và Trung Quốc. […]