Học Bổng Tài Năng

Trường Quốc Tế SNA Marianapolis - Biên Hòa Campus

"Học Bổng Cho Một Khởi Đầu Thành Công "

Tin tưởng rằng mỗi học sinh đều sở hữu trong mình những khả năng vô hạn, trường Quốc tế SNA Marianapolis – Biên Hòa Campus triển khai Chương trình Học Bổng Tài Năng với mong muốn tạo điều kiện cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc được tiếp cận với các cơ hội học tập trong một môi trường giáo dục quốc tế tiên tiến và hiện đại.  

HỌC BỔNG TIỂU HỌC

Chỉ còn 15 SUẤT

GIÁ TRỊ LÊN ĐẾN

150 TRIỆU ĐỒNG

Áp dụng giảm học phí cho khối Tiểu Học

* Giá trị áp dụng với mỗi suất học bổng cho 1 năm học của 1 học sinh.  

HỌC BỔNG TRUNG HỌC

Chỉ còn 5 SUẤT

GIÁ TRỊ LÊN ĐẾN

100 TRIỆU ĐỒNG

Áp dụng cho tổng học phí khối Trung Học

* Giá trị áp dụng với mỗi suất học bổng cho 1 năm học của 1 học sinh.  

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ: 5/9/2023 - 16/10/2023

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG