Chương trình Tiếng Anh Tăng cường (EAL) chú trọng phát triển kỹ năng tiếng Anh của học sinh, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, và phân tích trong các môn học như Toán, Khoa học & tự nhiên, và Lịch sử.

Giáo viên sẽ tương tác với học sinh thông qua các hoạt động học tập trực quan trên lớp, giúp các em dễ dàng làm quen với việc sử dụng tiếng Anh thông qua các công cụ như học tập như: hệ thống từ vựng và bảng tổng hợp kiến thức.

Các chủ đề giảng dạy và tiêu chí cụ thể cho chương trình Tiếng Anh Tăng Cường (EAL), bao gồm:

  • Vốn từ vựng – Tăng khả năng sử dụng vốn từ thông dụng lẫn các thuật ngữ chuyên môn
  • Các hoạt động học tập trực quan
  • Khả năng áp dụng tiếng Anh vào học tập và đời sống: đánh giá qua cách học sinh áp dụng tiếng Anh để diễn đạt bản thân và cuộc sống xung quanh (gia đình, bạn bè, sở thích)
  • Cải thiện tiếng Anh thông qua hoạt động nhóm: thường xuyên sử dụng và áp dụng tiếng Anh là phương pháp tiến bộ nhanh nhất. Học nhóm sẽ hỗ trợ các em luyện tập tiếng Anh, cũng như tập trung phát triển giá trị cốt lõi và thói quen tư duy.
  • Ứng dụng trò chơi vào lớp học
  • Mở rộng vốn từ vựng dựa trên nhu cầu và ngữ cảnh thực tế

Xin chào các Hiệp sĩ vàng!

Chương trình Tiếng Anh Tăng cường của nhà trường sẽ được bắt đầu vào tuần sau! Các học sinh chương trình Tiếng Anh Tăng cường lớp Tiêu chuẩn và lớp Chuyên sâu sẽ tham gia các lớp học này vào cuối ngày sau khi các lớp học khác đã kết thúc. Dưới đây là lịch học theo lớp kèm theo link để tham gia lớp. Xin lưu ý, chỉ có một link duy nhất dành cho mỗi cấp học (Tiểu học và Trung học) chứ không phải từng link khác nhau cho từng khối lớp.

 

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1:30 – 2:00  Lớp 3 & 4 Lớp 5 Lớp 3 & 4 Lớp 5  
2:00 – 2:30  Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 6 Lớp 7
3:00 – 3:30          Lớp 8

Bên cạnh lịch học trên, tuần sau đó (bắt đầu vào ngày 20/9), nhà trường cũng sẽ kết hợp các lớp Tiếng Anh Tăng cường vào các tiết học khác. Học sinh sẽ có 4-5 lần học Tiếng Anh Tăng cường mỗi tuần. Lịch học mới sẽ được gửi vào tuần sau và kèm them thông tin chi tiết.

Nhà trường đã cập nhật lịch học đầy đủ qua email và cũng sẽ đăng lịch lên các kênh ở TEAMS.

Xin cảm ơn và chúc các em một cuối tuần vui vẻ!

JD Rogers

Phó Hiệu Trưởng Trường Quốc tế SNA Marianapolis