Loading: 0%
BANNER

Tuition Fees

TUITION & FEE – BIỂU PHÍ 2021 -2022

SERVICE FEES – PHÍ DỊCH VỤ

Năm học 2020 – 2021

MEALS PLAN FEE – PHÍ BÁN TRÚ
Grade level / Cấp Lớp Annual Day Meals Plan
(breakfast, lunch, snack)
Phí bán trú/ năm (ăn sáng, ăn trưa, ăn xế)
Grade / Lớp Pre 29,250,000
Grade / Lớp 1 – 5 29,250,000
Grade / Lớp 6 – 12 33,750,000

 

SCHOOL BUS SERVICES FEE – PHÍ DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN
Distance / Khoảng Cách Km Number / Số Km Fee/Year
Chi Phí/Năm
Under 5 km/ Dưới 5 km 5 19,090,000
From 5 km to 10 km / Từ 5 km đến dưới 10 km 10 26,450,000
From 10 km to 15 km / Từ 10 km đến dưới 15 km 15 36,570,000
From 15 km to 20 km / Từ 15 km đến dưới 20 km 20 48,300,000
From 20 km to 25 km / Từ 20 km đến dưới 25 km 25 62,560,000
From 25 km to 30 km / Từ 25 km đến dưới 30 km 30 74,520,000

 

BOARDING FEE – PHÍ DỊCH VỤ NỘI TRÚ
Grade level / Cấp Lớp Boarding Annual Fee From Monday To Friday/

Phí Nội Trú Từ Thứ 2 Đến Thứ 6/Năm

Boarding Annual Fee From
Monday To Sunday/Phí Nội Trú
Từ Thứ 2 Đến Chủ Nhật/Năm
Grade / Lớp Pre – 12 100,000,000 130,000,000

 

ENGLISH AS AN ADDITIONAL LANGUAGE FEE (EAL) – CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH
No. / STT Classes / Lớp Học Grade Level / Cấp Lớp Fee/Year
Chi Phí/ Năm
1 Extra tuition fee for EAL standard
Học phí tăng cường tiếng Anh cơ bản
Grade / Lớp 3 -5 34,000,000
2 Extra tuition fee for EAL intensive
Học phí tăng cường tiếng Anh nâng cao
Grade / Lớp 3 -5 82,000,000
3 Extra tuition fee for EAL standard
Học phí tăng cường tiếng Anh cơ bản
Grade / Lớp 6 -9 39,000,000
4 Extra tuition fee for EAL intensive
Học phí tăng cường tiếng Anh nâng cao
Grade / Lớp 6 -9 93,000,000

 

APPLICATION FEE/PLACEMENT TEST FEE
PHÍ MỞ HỒ SƠ/PHÍ KIỂM TRA ĐẦU VÀO

This is a one-time, non-refundable fee that must be paid when an application form is submitted.
Phí mở hồ sơ là phí đóng 1 lần, không hoàn lại, và cần được đóng ngay thời điểm nộp đơn xin nhập học.

Grade Level / Cấp Lớp Fee / Phí
Grade / Lớp Pre 4,500,000
Grade / Lớp 1 – 12 5,600,000
REGISTRATION FEE – PHÍ GHI DANH

This is a one-time, non-refundable fee to guarantee the place for a new student.
Phí ghi danh là phí đóng một lần, không hoàn lại, đảm bảo giữ chỗ cho học sinh

Grade Level / Cấp Lớp Registration Fee / Phí Ghi Danh
Grade / Lớp Pre – 12 30,000,000
TUITION FEE – HỌC PHÍ
Grade Level / Cấp Lớp Tuition / Học Phí Kit Set / Bộ Kit
Grade / Lớp Pre 238,000,000 10,000,000
Grade / Lớp 1 340,000,000 10,000,000
Grade / Lớp 2 340,000,000 10,000,000
Grade / Lớp 3 340,000,000 10,000,000
Grade / Lớp 4 340,000,000 10,000,000
Grade / Lớp 5 340,000,000 10,000,000
Grade / Lớp 6 357,000,000 15,000,000
Grade / Lớp 7 357,000,000 15,000,000
Grade / Lớp 8 357,000,000 15,000,000
Grade / Lớp 9 357,000,000 15,000,000
Grade / Lớp 10 393,000,000 15,000,000
Grade / Lớp 11 393,000,000 15,000,000
Grade / Lớp 12 393,000,000 15,000,000

 

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
TÊN CHỦ TÀI KHOẢN CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC BẮC MỸ
SỐ TÀI KHOẢN 060 143 398 393
NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG SACOMBANK – CHI NHÁNH SÀI GÒN – PHÒNG GIAO DỊCH PHẠM NGỌC THẠCH
HỌC PHÍ

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ

Book an appointment with International Schools of North America

Discover